מדיניות פרטיות של קרן אפיק בע”מ (להלן: ” מכללת אפיק”)

חברת קרן אפיק בע”מ (“מכללת אפיק”) מכירה בחשיבותה של השמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת (“האתר”). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר ייעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.
רישום לשירותים:
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות וכו’. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו. לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר / השירותים אליהם נרשמת מעבירה מכללת אפיק את המידע אודותיך לגורמים הרלוונטים, לרבות גופים מסחריים, בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות. מכללת אפיק לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי מכללת אפיק ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.
מאגרי מידע:
המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר יישמרו במאגרי המידע של מכללת אפיק. מכללת אפיק תעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הינך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדויק וכי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים.
השימוש במידע ומשלוח חומר פרסומי:
עם אישור המדיניות והפרטיות כאמור להלן תהיה מכללת אפיק רשאית לעשות כל שימוש במידע הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. מכללת אפיק תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן תהיה רשאית מכללת אפיק לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר, לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף הרלוונטים לשירותים המבוקשים על ידך, ולרבות פרסומות הנוגעות ללימודים אשר תסבור מכללת אפיק כי יוכלו להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך.
במידה ואינך מעוניין בקבלת המידע הפרסומי באמצעי התקשורת שמסרת לחברה, אנא צור עמנו קשר באמצעות אחד מערוצי התקשורת הזמינים בקישור הזה.
שינויים במדיניות הפרטיות
מכללת אפיק תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת. מכללת אפיק תודיע למשתמש על כל שינוי מהותי אשר יחול בהוראות מדיניות הפרטיות.
מנוי לחבילת תרגולים מקוונים בלימודי שמאות מקרקעין

טופס הרשמה והסכם התקשרות לרכישת חבילת תרגולים בלימודי שמאות און ליין במכללת קרן אפיק בע”מ (להלן: “המכללה”)

בכל בעיה או שאלה ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות בטלפון 1-700-700-741,  או לבקר באתר האינטרנט של המכללה  www.afikil.co.il
בהמשך לעסקה שבוצעה בין המכללה לבין הסטודנט, מצורפים פרטי ותנאי התקשרות כלליים בנוגע לחבילת תרגולים, כמפורט במסמך זה. נא לקרוא בעיון.

הלקוח/ה רוכש מנוי לחבילת תרגולים באתר המכללה בו יכול לצפות ולתרגל בשעות הנוחות לו.
ברכישת חבילת תרגולים את/ה מקבל/ת מענה אישי כל מנת להקל, להבהיר ולאפשר שינון החומר.

מובהר כי הלקוח נרשם לחבילת תרגולים יקבל את התרגולים בלייב בהתאם לנהלים במכללה 
מדיניות ביטולים/ הפסקת לימודים
מדיניות ביטול ההשתתפות בקורס הנה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן , התשמ”א -1981 ( להלן: ” החוק”) ובהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן ( ביטול עסקה), התשע”א 2010 ( להלן ” התקנות”)
1. עסקת מכר מרחוק: סעיף 14ג (ג) (2)
א. במקרים בהם בוצעה העסקה במכר מרחוק ( עסקה המבוצעת באמצעות טלפון או אינטרנט) הלקוח זכאי לבטל את העסקה עד 14 יום מיום ביצוע העסקה ( שאינם ימי מנוחה) או מיום קבלת הסכם הרישום, לפי המאוחר מבניהם. בתנאי שביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ב. ביטל הלקוח  את העסקה במועד, רשאית המכללה לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5%  ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הסכום הנמוך יותר.
ג. החזרת התמורה לצרכן תיעשה בהתאם להוראות החוק.

הבהרה 
2. א. אין החזר על ניצול חלקי של חבילת שעות.
ב. משניצל הלקוח רק חלק מהחבילה וירצה לפרק את החבילה ישלם סך של 300 ₪   
     לכל שעת תרגול.  
 
3. כללי
א. האמור במסמך זה משקף את ההסכמות בין הלקוח ובין המכללה ואין בפרסומים אחרים, לרבות פרסומים באינטרנט, כדי לשנותו, אלא אם הדבר צוין במפורש.
ב. במסגרת חוזה זה, מאשר הלקוח קבלת מסרונים סלולאריים ו/או הודעות דוא”ל מהמכללה, לצורך מסירת השירותים ו/או בעניין השירותים המוצעים על ידה בכלל, לרבות תוכן פרסומי. במקרה בו הלקוח אינו מעוניין בקבלת הודעות כאמור, יודיע על כך למכללה בכתב.
ג. מסגרת חוזה זה, הלקוח מאשר בזה ונותן הסכמתו  לעשות כל שימוש בתמונות ו/או בצילומי וידיאו שלו אשר צולמו ע”י המכללה לצורכי שיווק המכללה בכל צורה ואופן שתיקבע ע”י המכללה. לרבות פרסום בעיתונות הכתובה, באתר המכללה , בדף המכללה בפייסבוק או בכל מדיה או פלטפורמת שידור אחרת לרבות אינטרנט וסלולר.
ד. התנאים המפורטים במסמך זה מנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים במידה שווה גם לנשים.

האתר בתהליכי שדרוג, עיצוב ובנייה מחודשים. ייתכן וחלק מהמידע לא עדכני.

בברכה, צוות המכללה.


צוות המכללה שמח לעמוד לרשותך, ומאחל לך הצלחה בלימודיך.
עגלת הקניות Item Removed. ביטול פעולה אחרונה Have a coupon ?
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.

השאר פרטים וקבל מדריך וידאו ייעודי למייל