סטטיסטיקה

User Avatar
2,990.00₪
סטטיסטיקה

אחת הדרישות המרכזיות משמאי המקרקעין אינה לעסוק אך ורק במאפייני הבניה והאופי העירוני סביב נכס הנדל”ן, אלא גם להבין את יסודות הכלכלה והעסקים, שכן הם שלובים זה בזה.

תחום לימוד עיקרי עבור כל סטודנט לתואר ראשון בכלכלה הוא הסטטיסטיקה. קורס זה מחדד את יכולת הניתוח וההבנה של סיכויי חזרתן של תופעות פעם אחר פעם, כמו גם היכולת וההסקה הדדוקטיבית מתוך דגימה גדולה של מקרים.

במהלך הקורס תלמדו מהם סולמות מדידה, מדדי פיזור ורגרסיה, תכירו מונחים כגון מרחב המדגם, הסתברות מותנית ומשתנים מקריים. בנוסף לכל אלה, תלמדו מודלים שונים כגון רגרסיה לינארית, עונתיות ומתאם סדרתי.

מאפייני הקורס

  • שיעורים 16
  • שאלונים 0
  • רמת המומחיות כל הרמות
  • שפה עברית
  • סטודנטים 18
  • מטלות כן

תפרנו פה
אתר חדש מטורף

הי אורח,
אתה באתר הלימודים
הישן שלנו