תכנון ובניה – חלקים א’ ו-ב’

2,990.00₪
קורס תכנון ובניה א׳+ב׳

שוק הנדל”ן הישראלי הינו אחד מאבני היסוד של הכלכלה הישראלית, אך מעטים הם אלה שמכירים לעומקה את מאפייניה של הרגולציה התכנונית הארצית והמחוזית הנדרשת להקמתו של פרוייקט.

תפקידו של שמאי המקרקעין הוא לשלוט במאפיינים השונים של התכנון העירוני, בהליכים, במעורבות הציבור, בתכנון ובהכרת גישות התכנון השונות כגון הגישה הרציונלית-לינארית, התכנון הפרוגרסיבי ועוד.

על השמאי לדעת כיצד מתוכננות הקרקעות השונות בהתאם לייעודיהן השונים, כמה שטחים יש להקצות לבניה בכל ייעוד, מהי מדיניות צפיפות הדיור, מערכות התחבורה ודרישות איכות הסביבה

דגשים נוספים על לימודי שמאות מקרקעין בלינק

מאפייני הקורס

  • שיעורים 38
  • שאלונים 0
  • רמת המומחיות כל הרמות
  • שפה עברית
  • סטודנטים 23
  • מטלות כן

תפרנו פה
אתר חדש מטורף

הי אורח,
אתה באתר הלימודים
הישן שלנו