ספרי לימוד למסלול שמאות מקרקעין

!כל ספרי הלימוד לכל הקורסים במסלול - זמינים לרכישה מיידית עד לדלת ביתכם

ספרי הלימוד לקורס מדידה ומיפוי

ספרי הלימוד לקורס כלכלה עירונית

‘ספרי הלימוד לקורס תכנון ובניה חלקים א’ ו-ב

ספרי הלימוד לקורס מבוא לתורת השמאות

ספרי הלימוד לקורס מיסוי מקרקעין

ספרי הלימוד לקורס מיקרו ומאקרו כלכלה 

ספרי הלימוד לקורס דינים

ספרי הלימוד לקורס יסודות הנדסת הבניין והנדסה אזרחית

ספרי הלימוד לקורס יסודות המימון 

ספרי לימוד למסלול מסחר בשוק ההון

ספרי הלימוד לקורס סודות המסחר בשוק ההון